Szkolenie Rad Pedagogicznych | Szkolenia Rady Pedagogicznej | Szkoleniowa Rada Pedagogiczna | Szkolenia dla Nauczycieli | Szkolenia dla Przedszkoli | Warsztaty dla Przedszkoli

Certyfikowane Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

16 obsługiwanych województW

160 tematów szkoleń

30 najlepszych trenerów

Poznaj Nas

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to Lider Doskonalenia Nauczycieli z ponad 10 – letnią historią w zakresie organizacji kompleksowych Szkoleń Rad Pedagogicznych. Na stałe współpracujemy z grupą ponad trzydziestu wykwalifikowanych trenerów z całej Polski.

Profesjonalizm naszych trenerów i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz nowoczesnych technologii pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej współpracy  z wieloma placówkami oświatowymi z obszaru całego kraju. Organizujemy również szkolenia na zamówienie spoza swojej podstawowej oferty zarówno dla organów prowadzących lub innych instytucji publicznych czy przedsiębiorstw.

Rozwój zawdzięczamy dbałości  o partnerskie relacje z naszymi klientami, umiejętności podejmowania nietypowych wyzwań szkoleniowych. Wiemy, że wysoka jakoś usług oferowanych według indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów daje gwarancję zaistnienia na trudnym rynku edukacyjnym dlatego każde szkolenie „szyjemy na miarę” …

Szkolenia najczęściej prowadzimy bezpośrednio u Państwa w placówce oświatowej lub w trybie online. Niemniej jednak zawsze możemy zorganizować je w siedzibie naszej firmy, która znajduje się w nowoczesnym budynku biurowym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w centrum Piotrkowa Trybunalskiego.

Cele Statutowe

W dniu 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela, m.in. w art. 70a dodano ust. 3a. Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Przez podmioty realizujące zadania statutowe w zakresie doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, należy rozumieć podmioty prawa publicznego lub prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania i na podstawie zapisów tego aktu mogące wykazać, że do zakresu ich działań należy prowadzenie doskonalenia nauczycieli. Celem tej zmiany przepisów ustawy było wskazanie, że dofinansowywane mogą być formy doskonalenia organizowane przez podmioty, których działania statutowe obejmują doskonalenie nauczycieli.

                        Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie finansowania szkoleń nauczycieli.

5/5

Szkolenia
Rad Pedagogicznych „szyjemy na miarę”...

nozyczki ikona

RadyPedagogiczne.pl - zalety
naszych szkoleń i warsztatów ...

0
zadowolonych przedszkoli
0
zadowolonych nauczycieli
0
zadowolonych
szkół

Kontakt

Sekretariat Główny / Biuro Zarządu:

Sekretariat Główny / Biuro Zarządu:
Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o.
RadyPedagogiczne.pl – Lider Doskonalenia Nauczycieli
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gabriela Narutowicza 64 / 20
Centrala telefoniczna: 44 / 307 00 87 || Infolinia: 730 775 782
sekretariat@radypedagogiczne.pl / www.radypedagogiczne.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Nasze Mobilne Oddziały:

Wybierz dane województwo na mapie po prawej stronie i skontaktuj
się bezpośrednio z naszym  specjalistą ds. szkoleń odpowiedzialnym
za dane województwo. Udostępniamy kontakt telefoniczny i mailowy.

Dane Rejestrowe Firmy:
Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gabriela Narutowicza 64 / 20
KRS: 0000476278, NIP: 771-287-83-17, REGON: 101662214
Rachunek Bank PKO BP: 46 1020 3958 0000 9702 0185 949

Pracujemy dla Państwa już 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą
ds. Szkoleń Rad Pedagogicznych.

- Formularz szybkiego kontaktu -

Działamy na terenie całej Polski …

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej, gdzie przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.

Scroll to Top