Szkolenie Rad Pedagogicznych | Szkolenia Rady Pedagogicznej | Szkoleniowa Rada Pedagogiczna | Szkolenia dla Nauczycieli | Szkolenia dla Przedszkoli | Warsztaty dla Przedszkoli

Polecane Szkolenia

1. Koniec roku szkolnego.  

Koniec roku szkolnego to ciężki okres dla uczniów i nauczycieli. Piękna pogoda na dworze nie sprzyja skupieniu nad nauką, a to właśnie teraz często trzeba przyspieszyć, by zdążyć z realizacją podstawy programowej. Warto w tym okresie zdawać sobie sprawę, jak zachować motywację własną i uczniów, jak bez niepotrzebnego stresu dotrwać do końca roku szkolnego oraz jak zakończyć rok szkolny w pozytywnej atmosferze.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele wiedzą, jak motywować uczniów w końcówce roku szkolnego,
 • nauczyciele znają różne techniki i metody stosowania asertywności w praktyce,
 • nauczyciele mają pomysł na pozytywne oraz twórcze zakończenie roku szkolnego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czemu koniec roku szkolnego jest taki stresujący?
 • Higiena zdrowia psychicznego nauczyciela i uczniów.
 • Sztuka ustalania priorytetów.
 • Ocena na koniec roku. Samoocena. Informacja zwrotna.
 • Wsparcie dla nauczyciela.
 • Wspólna nauka zespołów uczniowskich.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Przygotowanie mózgu do pracy.

2. Dziecko wysoko wrażliwe w szkole.

Dzieci wysoko wrażliwe nazbyt mocno doświadczają niektórych bodźców zmysłowych. Hałas, natężenie światła, niewygodne krzesło, a nawet zbyt kolorowy ubiór nauczyciela mogą je niepotrzebnie rozpraszać. Często uczeń ani nikt w jego otoczeniu nie zdaje sobie sprawy, że problemy ze skupienie czy zachowaniem są objawem właśnie zbyt wysokiej wrażliwości. Przedstawimy sposoby na zdiagnozowanie ucznia wysoko wrażliwego oraz metody pracy z nim.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią zdiagnozować dziecko wysoko wrażliwe,
 • nauczyciele rozumieją specyfikę pracy z dzieckiem o wysokiej wrażliwości,
 • nauczyciele wiedzą, jak rozmawiać oraz współpracować z rodzicami dziecka.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jakie jest dziecko wysoko wrażliwe?
 • Niepokojące sygnały. Test dr Elaine Aron.
 • Wstępna diagnoza w klasie i skierowanie do specjalisty.
 • Trudności dziecka wysoko wrażliwego w nauce i kontaktach rówieśniczych.
 • Sprawdzone metody w pracy z dziećmi wrażliwymi.
 • Rozmowa z rodzicem. Informacja o wysokiej wrażliwości.
 • Współpraca rodzic – nauczyciel – specjalista.

3. Samobójstwa i zły stan psychiczny dzieci i młodzieży w Polsce.

Głośne badania „Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” nie pozostawiają złudzeń: zdrowie psychiczne młodzieży i dzieci w Polsce jest w złym stanie. Co drugi badany nastolatek przyznawał, że ma bardzo niską samoocenę, a niemal 9% badanych podejmowało próby samobójcze w przeszłości. Nauczyciele mają w tej sytuacji obowiązek bacznej obserwacji uczniów i zastanawiania się, czy nie potrzebują oni pomocy psychologicznej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele wiedzą, jak budować poczucie wysokiej samooceny w uczniach,
 • nauczyciele rozpoznają pierwsze oznaki depresji i wiedzą jak trzeba na nie zareagować,
 • nauczyciele znają sposoby na zapobieganie próbom samobójczym wśród swoich podopiecznych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dzisiejszy nastolatek w ujęciu psychologicznym.
 • Depresja – czynniki ryzyka.
 • Depresja – czynniki chroniące.
 • Mity i fakty na temat samobójstw wśród młodzieży.
 • Budowanie wysokiej samooceny ucznia.
 • Interwencja kryzysowa dla ucznia grożącego popełnieniem samobójstwa.
 • Studium przypadku.

4. Trauma wojenna u uczniów.

Wraz z rozpoczęciem wojny na Ukrainie, w polskich szkołach zaczęło przybywać dzieci z traumą wojenną. Mija czas, część uczniów dostosowała się do nowych warunków, podczas gdy inni nadal zmagają się z trudnościami. Szkolenie ma pomóc nauczycielom w ustaleniu nowe sposobów pracy z takimi uczniami.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią integrować zespół klasowy radząc sobie ze stereotypami,
 • nauczyciele wiedzą, jak pracować z dziećmi przeżywającymi traumę wojenną,
 • nauczyciele potrafią zdiagnozować zachowania uczniów będące źródłem konfliktów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Przygotowanie uczniów na przyjęcie imigrantów.
 • Jak rozmawiać z uczniami o wojnie na Ukrainie?
 • Stereotypy w odbiorze uczniów imigrujących.
 • Zapobieganie konfliktom.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Praca z uczniem z traumą wojenną.
 • Inne trudności uczniów imigranckich.
 • Atmosfera pełna akceptacji.

5. Krótkie techniki motywowania uczniów.

Wzbudzenie w uczniach motywacji do nauki jest długotrwałym procesem. Czy można jednak zmotywować uczniów na szybko, na początku lekcji? Tak, podczas szkolenia z krótkich technik motywowania uczniów nauczyciele poznają szybkie i sprawdzone metody na przeprowadzenie angażującej lekcji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają nowe metody angażujące uwagę uczniów,
 • nauczyciele rozszerzą swój warsztat pracy o alternatywne metody,
 • nauczyciele otrzymują listę pomysłów wraz z przykładami ćwiczeń.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Modelowa lekcja.
 • Psychologia behawioralna a motywacja wewnętrzna.
 • Zdania podsumowujące.
 • Praca samodzielna, w parach i w grupach.
 • Głośne myślenie.
 • Grupy eksperckie.
 • Efektywne nauczanie.

6. Edukacja włączająca w państwach wysokorozwiniętych.  

W państwach wysokorozwiniętych coraz częściej rezygnuje się ze szkół specjalnych na rzecz edukacji włączającej. Jest to proces kształcenia, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami. Szkoła powinna tu podchodzić do ucznia w sposób jak najbardziej zindywidualizowany – odpowiednio dostosować wymagania edukacyjne i warunki nauki. Aby osoby ze specjalnymi potrzebami mogły w sposób pełny uczestniczyć w kształceniu i życiu społecznym, należy usunąć przeszkody i bariery stojące na drodze do wspólnego nauczania.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać koncepcję i ideę edukacji włączającej,
 • nauczyciele będą rozumieć zadania nauczycieli włączających i wspomagających,
 • nauczyciele będą znać metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Funkcjonowanie i przepisy prawne dot. szkół włączających.
 • Projekt edukacji włączającej.
 • Integracja a edukacja włączająca.
 • Rola nauczyciela włączającego.
 • Rola nauczyciela wspomagającego.
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami.
 • Warunki szkoły – jak je dostosować?

7. Efektywne nauczanie zdalne wyznacznikiem nowoczesnej edukacji.

Jest dziś już jasne, że nauczanie zdalne stanie się alternatywą dla tradycyjnego modelu szkoły. Zamknięcie szkół i przejście do trybu nauczania na odległość stało się bodźcem do poznawania nowych sposobów przekazywania informacji i podtrzymywania kontaktu. Innowacyjnymi rozwiązaniami są zainteresowani zarówno nauczyciele, jak i ich uczniowie. Prezentowane szkolenie pokaże pedagogom różne przydatne metody i techniki dzielenia się wiedzą, które z powodzeniem będzie można stosować także i po powrocie do edukacji tradycyjnej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać programy komputerowe przydatne w pracy nauczyciela,
 • nauczyciele będą znać metody skutecznego przekazywania wiedzy na odległość,
 • nauczyciele będą potrafili zadbać o komfort i bezpieczeństwo pracy zdalnej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Komunikacja interpersonalna w Internecie.
 • BHP pracy zdalnej oraz ergonomiczne stanowisko pracy.
 • Programy pakietu MS Office oraz Libre Office.
 • Inne programy i aplikacje przydatne w pracy nauczyciela.
 • Narzędzia komunikacji na odległość.
 • Współpraca z rodzicami on-line.
 • Zagrożenia w pracy on-line.

8. Hejt w Internecie – jak ustrzec przed nim ucznia? 

Internet jest nieskończonym źródłem wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wszyscy jednak wiemy, że w sieci na uczniów czyhać może wiele zagrożeń, przed którymi nieraz bardzo trudno ich ochronić. Jednym z takich niebezpieczeństw jest z pewnością hejt i mowa nienawiści. To stale rosnące zjawisko może mieć poważny wpływ na rozwój dorastającego młodego człowieka. Szkolenie zaprezentuje słuchaczom, jak skutecznie reagować na możliwe internetowe zagrożenia i jak niwelować ich skutki.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą rozumieć niebezpieczeństwo związane z hejtem i mową nienawiści,
 • nauczyciele będą potrafili efektywnie rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach w sieci,
 • nauczyciele będą potrafili skutecznie reagować na możliwe niebezpieczeństwa w sieci.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest hejt i mowa nienawiści?
 • Jak uświadomić młodzież o zagrożeniach w Internecie?
 • Dwie przestrzenie – jak nauczyć odróżniać świat wirtualny od rzeczywistego?
 • Po czym poznać, że uczeń doświadcza hejtu?
 • Skutki cyberzagrożeń.
 • Jak radzić sobie ze skutkami hejtu i mowy nienawiści?
 • Inne niebezpieczeństwa w Internecie.
 • Przykładowe konspekty godzin wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych.

9. Metody poprawy skutecznej koncentracji ucznia.

Minęło zaledwie kilkanaście minut zajęć, a Krzysiek już gra na smartfonie. Basia z Kasią rozmawiają o ostatnim odcinku serialu, a Kuba i Szymon komentują wczorajszy mecz Realu i Juventusu. Brzmi znajomo? Skupienie uwagi uczniów na dłuższy czas to bardzo trudne zadanie. Nie jest jednak niemożliwe. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, jak skutecznie poprawić koncentrację i uwagę młodzieży. Jednocześnie będą mogli popracować nad własnymi umiejętnościami: nauczą się mówić w sposób przyciągający uwagę uczniów i nakłaniać ich do brania aktywnego udziału w zajęciach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać metody efektywniejszego przyswajania wiedzy przez uczniów,
 • nauczyciele będą znać sposoby skupienia uwagi ucznia,
 • nauczyciele będą potrafili skutecznie rozładować napięcie w klasie.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ćwiczenia poprawiające pamięć.
 • Techniki wspomagające koncentrację.
 • Metody skutecznego przyswajania wiedzy.
 • Jak mówić, by uczniowie nas słuchali?
 • Przeszkody w komunikacji nauczyciel – uczeń.
 • Zachęcanie ucznia do udziału w lekcji.
 • Rozładowywanie emocji i napięcia uczniów.

10. Nauczyciel wobec pandemii COVID-19 – nowe wyzwania.

Ostatnie miesiące zmieniły rzeczywistość, w której żyjemy. Nakaz dystansu społecznego, ograniczona działalność licznych instytucji, konieczność odnalezienia się w pracy zdalnej – to ogromne wyzwania dla uczniów i nauczycieli. Codziennie wszystkie media informują o nowej liczbie zakażonych koronawirusem i o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Także świat szkolny zmienił się diametralnie – tętniące życiem placówki oświatowe opustoszały, a głównymi „narzędziami” nauczyciela nie są już tablica i kreda, a laptop i komunikatory internetowe. Szkolenie to podpowie nauczycielom, jak odnaleźć się w trudnej sytuacji związanej z trwająca pandemią.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać prawne aspekty i wytyczne dot. pracy on-line,
 • nauczyciele będą znać środki i metody dydaktyczne w nauczaniu zdalnym,
 • nauczyciele będą potrafili skutecznie współpracować z uczniami i rodzicami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wytyczne prawne MEN obowiązujące w sytuacji pandemii.
 • Organizacja pracy zdalnej. Komputerowe i sieciowe BHP.
 • Metody dydaktyczne prezentowane przy pomocy on-line.
 • Programy i aplikacje przydatne w pracy nauczyciela.
 • Zmiany w sposobie oceniania. Współpraca z rodzicami.
 • Psychiczne skutki przebywania w izolacji i jak sobie z nimi radzić.

11. Nauka twórczego i kreatywnego myślenia w szkole.  

Pobudka, śniadanie, autobus, lekcje, praca domowa i znowu: pobudka, śniadanie, autobus… Codzienna rutyna nawet w uczniach potrafi wzbudzić zniechęcenie, marazm, bierność. Dotąd chętni do współpracy, zaczynają podważać sens szkoły i nauczania w ogóle, krytykować wszelkie działania, przestają być pełni energii. Czasem do pobudzenia aktywności młodzieży wystarczy zmiana ich sposobu myślenia – pokazać, że to, jak postrzegają rzeczywistość, ma konkretny wpływ na podejmowane przez nich działania. Szkolenie to wyposaży słuchaczy w wiedzę dotyczącą technik wspierających kreatywne myślenie uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać metody wspomagające kreatywne myślenie ucznia,
 • nauczyciele będą potrafili inicjować aktywność ucznia na różnych płaszczyznach,
 • nauczyciele będą potrafili skutecznie przezwyciężyć apatię uczniów wypływającą z codziennej rutyny.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wszystko zaczyna się w głowie – techniki operatywnego myślenia.
 • Nie problem, ale wyzwanie – rozwiązywanie codziennych trudności.
 • Planowanie a improwizacja – kiedy warto odejść od ustalonego schematu?
 • Jak pokonać nudę codzienności? Pobudzanie kreatywności ucznia.
 • Blokady ucznia – jak je usunąć? Techniki koncentracji.
 • Motywowanie i zachęcanie uczniów do działania.

12. Określanie kryteriów sukcesu ucznia – podstawy oceniania kształtującego.

Głównym celem oceniania kształtującego jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Służy temu m.in. określenie celów lekcji i poszczególnych kryteriów sukcesu. Cel ma uświadomić uczniów do czego dążą i co chcą osiągnąć. Z kolei kryteria sukcesu, zwane „nacobezu”, powinny informować o wiadomościach i umiejętnościach, których przyswojenie jest wyznacznikiem osiągania zamierzonego celu. Przedstawienie tych informacji znacząco wpływa na poprawę procesu nauczania – motywuje uczniów do zdobywania nowej wiedzy i pomaga usystematyzować już posiadaną. Oferowane szkolenie pokaże uczestnikom, jak skutecznie wyznaczać i formułować cele zajęć oraz kryteria sukcesu.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać założenia oceniania kształtującego,
 • nauczyciele będą potrafili poprawnie formułować cele lekcji,
 • nauczyciele będą potrafili wskazywać uczniowi kryteria sukcesu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Idea oceniania kształtującego.
 • Wyznaczanie celów lekcji. Określanie kryteriów sukcesu.
 • Kryteria sukcesu do lekcji a kryteria sukcesu do sprawdzianu i kartkówki.
 • Planowanie konspektu i scenariusza zajęć.
 • Współudział ucznia w ustalaniu kryteriów sukcesu.
 • Ocena w ocenianiu kształtującym.

13. Praca nauczyciela – jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Nauczyciele niejednokrotnie są przytłoczeni obowiązkami i twierdzą, że są bliscy „postradania zmysłów”. Nic dziwnego: praca w szkole obfituje w różne wyzwania – trzeba zapanować nad grupą nastolatków, rozmawiać z rodzicami, zajmować się pracą administracyjną, a w domu poprawiać sprawdziany i kartkówki. To wszystko często w atmosferze stresu i pośpiechu. Dlatego w zawodzie nauczyciela niezwykle ważne jest zadbanie o komfort psychiczny – widocznie przekłada się to na jakość pracy i zadowolenie z niej. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zapoznają się z metodami i technikami, które pomogą im codziennie stawiać czoła szkolnej rzeczywistości.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą wiedzieć, jak zadbać o komfort psychiczny i fizyczny w pracy,
 • nauczyciele będą potrafili przeciwdziałać skutkom ich pracy (stres, wypalenie zawodowe, etc.),
 • nauczyciele będą potrafili skutecznie przedstawiać i argumentować swoje racje.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać?
 • Techniki motywowania siebie i innych.
 • Panowanie nad emocjami i uczuciami.
 • Jak radzić sobie z nadmiernym stresem?
 • Zdrowy tryb życia w pracy nauczyciela.
 • Asertywność w zawodzie nauczyciela. Gdzie mogę szukać pomocy?

14. Programy, platformy e-learning i aplikacje w nauczaniu zdalnym.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie dziedziny naszego życia. Nie inaczej jest ze szkolną rzeczywistością – nauczyciele i uczniowie ze względów bezpieczeństwa musieli nauczyć się pracy zdalnej i przenieść proces nauczania z klas, do internetowych aplikacji i komunikatorów. Dostępnych jest wiele programów, dzięki którym przekazywanie wiedzy może stać się nie tylko skuteczniejsze, ale i jeszcze bardziej ciekawe i interesujące dla uczniów, jak i pedagogów. Na prezentowanym szkoleniu nauczyciele zapoznają się z wybranymi programami i aplikacjami, które będą mogli z powodzeniem wykorzystywać nie tylko w pracy on-line, ale i po powrocie do szkół.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać zasady organizacji zdalnego nauczania,
 • nauczyciele będą znać programy i aplikacje przydatne w pracy on-line,
 • nauczyciele będą znać sposoby przekazywania wiedzy i informacji uczniom drogą internetową.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Organizacja pracy on-line.
 • MS Word i MS Excel – czego jeszcze o nich nie wiemy?
 • MS Teams, czyli zdalna burza mózgów jest możliwa.
 • MS Forms – fascynujące testy i łamigłówki.
 • Tworzenie nauczycielskiego bloga. Komunikatory internetowe.
 • Nie tylko Power Point – inne aplikacje do tworzenia prezentacji.

15. Substancje psychoaktywne w szkole – działania profilaktyczne.

Wysoka gorączka, ataki szału, problemy z oddychaniem, urojenia… To tylko niektóre z długiej listy skutków ubocznych zażywania substancji psychoaktywnych zwanych dopalaczami. Choć ich dystrybucja jest prawnie zabroniona, dilerzy znajdują różne sposoby na sprzedać dopalaczy uczniom, także na terenie szkoły. Niezwykle ważne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych – tylko w ten sposób możemy realnie zmniejszyć liczbę coraz młodszych ofiar „narkobiznesu”. Oferowane szkolenie wyposaży nauczycieli w wiedzę niezbędną do podejmowania działań zapobiegawczych i reagowania na ten trudny problem.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą wiedzieć czym są dopalacze i rozumieć niebezpieczeństwa z nimi związane,
 • nauczyciele będą umieć skutecznie rozpoznawać objawy zażywania dopalaczy i podejmować działania,
 • nauczyciele będą potrafili podjąć współpracę z rodzicami i odpowiednimi instytucjami dot. profilaktyki.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dopalacze jako nowe narkotyki.
 • Przepisy prawne dotyczące substancji psychoaktywnych.
 • Objawy zażywania dopalaczy.
 • Współpraca ze służbami mundurowymi i instytucjami psychologiczno-pedagogicznymi.
 • Uświadamianie i współpraca z rodzicami.
 • Szkolna interwencja profilaktyczna – na czym polega?
 • Scenariusze godzin wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych.

16. Współpraca z rodzicami w procesie wychowawczym.  

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” Wychowanie to proces, który by przynosił największe korzyści, musi przebiegać zarówno w domu, jak i w szkole. Treści i postawy przekazane przez rodziców, muszą znaleźć potwierdzenie u nauczycieli i odwrotnie. Niezwykle ważna jest więc stała i dynamiczna współpraca opiekunów ucznia i z jego pedagogami i wychowawcami. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele zapoznają się ze skutecznymi i efektywnymi metodami kooperacji z rodzicami swoich uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą rozumieć potrzebę współpracy z opiekunami,
 • nauczyciele będą znać metody skutecznej komunikacji z rodzicami,
 • nauczyciele będą potrafili radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z rodzicami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Jak odpowiadać na wzajemne oczekiwania?
 • Jak skutecznie zachęcić rodziców do współpracy?
 • Prowadzenie zebrań i spotkań z rodzicami.
 • „Trudny” rodzic – jak z nim współpracować?
 • Rodzic i nauczyciel – wzajemne oczekiwania.
 • Nauczyciel jako mediator – rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzicami.
 • Nauczyciel jako inicjator – szukanie pól do współpracy.

17. Współpraca z rodzicem w dobie pandemii.

Panująca obecnie pandemia koronawirusa wymusiła na uczniach i nauczycielach przejście na tryb nauczania zdalnego. Wiąże się to z wprowadzeniem licznych innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu lekcji i zajęć. Nowych dróg i środków należy szukać także w kwestii współpracy nauczycieli z rodzicami, która jest w tym okresie szczególnie ważna. Prosty sposób komunikacji nauczyciela z rodzicem z pewnością wpłynie na poprawę procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia i przyniesie każdej ze stron wymierne korzyści. Szkolenie zaprezentuje różne formy, metody i płaszczyzny kontaktu opiekunów z pedagogami.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą rozumieć konieczność aktywnej współpracy z rodzicami w okresie pandemii,
 • nauczyciele będą znać metody skutecznej komunikacji z rodzicami,
 • nauczyciele będą inicjować podejmowanie wspólnych działań w procesie wychowawczym ucznia.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Współpraca z „trudnymi” rodzicami w czasie pandemii.
 • Rodzic i nauczyciel – wzajemne oczekiwania.
 • Zebrania on-line – fantazja czy konieczność?
 • Techniki komunikacyjne ułatwiające współpracę.
 • Kryzysy ucznia – jak uświadamiać je rodzicom?
 • Dokumentowanie kontaktów z rodzicami.
 • Komunikacja on-line – przydatne programy i aplikacje.

18. Współpraca z roszczeniowym rodzicem.

Współpraca rodzica ze szkołą przynosi wiele korzyści, zwłaszcza dziecku. Niestety zdarzają się czasem „trudni” rodzice, których roszczenia względem nauczycieli, ton i sposób wypowiedzi, nieuprzejme zwroty, a nawet agresywne zachowania, doprowadzają do licznych napięć i konfliktów. Przyczyny takiego zachowaniasą różne – od nadmiernej troski o dziecko, przez złe interpretowanie szkolnych przepisów, po frustrację i nieumiejętność rozwiązywania problemów. Jak postępować z roszczeniowym rodzicem i jak zachęcić go do efektywnej współpracy? Prezentowane szkolenie odpowie na te pytania.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą znać metody skutecznej komunikacji interpersonalnej z roszczeniowym rodzicem,
 • nauczyciele będą potrafili wysłuchać racji rodzica oraz przedstawić i uargumentować swoje,
 • nauczyciele będą potrafili skutecznie szukać różnych pól do współpracy z rodzicami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawa i obowiązki dziecka a prawa i obowiązki rodzica.
 • Komunikacja interpersonalna – jak słuchać i jak mówić do rodzica?
 • Krytyka a krytykanctwo – jak przyjmować uwagi rodziców?
 • Przyczyny roszczeniowości rodzica. Rodzic agresywny – jak reagować?
 • Jak przygotować się do rozmowy z rodzicem?
 • Emocje i uczucia – jak nad nimi panować?
 • Szukanie konsensusu i możliwości współpracy.

19. Zaburzenia psychospołeczne rozwoju ucznia.

Agresja, rozdrażnienie, lęki, zaburzenia odżywiania, nieumiejętność koncentracji – to jedne z wielu problemów, z którymi dzieci zaczynają się mierzyć coraz częściej. Niestety – także w coraz młodszym wieku. Bardzo często powyższe zachowania są objawami depresji. Szacuje się, że na tę chorobę cierpieć może nawet 10% młodzieży w wieku szkolnym. Oferowane szkolenie pokaże nauczycielom, jak rozpoznać u ucznia depresję, a przede wszystkim jak skutecznie mu pomóc.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą potrafili rozpoznać objawy depresji i innych zaburzeń psychospołecznych ucznia,
 • nauczyciele będą znać metody komunikacji z uczniami i rodzicami w przypadku podejrzenia depresji,
 • nauczyciele będą potrafili podjąć współpracę ze specjalistami z zakresu psychologii i psychiatrii.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest depresja? Jak z nią walczyć?
 • Objawy depresji u młodzieży.
 • Poszukiwanie przyczyn depresji.
 • Jak rozmawiać z uczniem?
 • Inne zaburzenia psychospołeczne ucznia – jak je rozpoznać?
 • Metody psychoedukacji uczniów. Jak uświadomić i rozmawiać z rodzicem o problemie?
 • Współpraca z instytucjami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistami.

20. Public relations szkoły XXI wieku. Nowoczesne  technikum oraz szkoła branżowa.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni muszą mieć świadomość, jak można i należy dbać o wizerunek szkoły w lokalnym środowisku oraz wewnątrz samej placówki. Szkolenie z public relations pozwoli im przyswoić sobie techniki tworzenia wizerunku oraz uświadomi konieczność pracy nie tylko nad wizerunkiem szkoły, ale także własnym. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest marketing usług edukacyjnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się praktycznych technik public relations,
 • nauczyciele poznają wagę dbania o wizerunek szkoły w lokalnej społeczności,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak dbać o wizerunek technikum i szkoły branżowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Marketing szkoły.
 • Jakość we współczesnej szkole.
 • Szkoła w środowisku lokalnym.
 • Nauczanie jako świadczenie usług.
 • Przykłady dobrego marketingu w szkołach.
 • Public relations w szkole. Po co reklamować usługi edukacyjne?
 • Jak wykorzystać kapitał ludzki, rynkowy i organizacyjny szkoły?
 • Jak wygląd i styl nauczania nauczycieli wpływa na wizerunek szkoły?

21. Dualny system kształcenia branżowego i technicznego w Polsce.  

Obecne prawo oświatowe kładzie nacisk na zharmonizowanie nauki w technikach i szkołach branżowych z rynkiem pracy. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest współpraca z regionalnymi i lokalnymi pracodawcami – dzięki temu uczniowie mogą uczyć się w rzeczywistych warunkach pracy, poznając najnowsze i najpopularniejsze technologie. Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest kształcenie dualne, jakie są jego zalety oraz zagrożenia. Poznają także zasady kształcenia dualnego na przykładzie Niemiec.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają zalety i wady kształcenia dualnego,
 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest system kształcenia dualnego,
 • nauczyciele porównają kształcenie dualne w Polsce i w Niemczech.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rynek pracy a kształcenie dualne.
 • Idea przyświecająca kształceniu dualnemu.
 • Planowana zmiana szkolnictwa zawodowego.
 • Wymagania prawne w kwestii kształcenia dualnego.
 • Organizowanie zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców.
 • Kształcenie zawodowe w Polsce. Kierunek rozwoju i obecne problemy.

22. Wychowanie patriotyczne, czyli kształcenie postawy młodego człowieka.

Szkoła nie tylko daje uczniom dostęp do wiedzy, ale także kształtuje ich postawy. Dlatego ważne jest, by nauczyciele w sposób świadomy kształtowali charakter młodego człowieka. W czasie szkolenia uczestnicy uzmysłowią sobie, jak ich system wartości wpływa na ich pracę pedagogiczną i dydaktyczną. Dowiedzą się również, jak planować lekcje, by uzyskać konkretne postawy u uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak planować godzinę wychowawczą,
 • nauczyciele nauczą się, jak świadomie oddziaływać na te postawy,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wpływają na kształtowanie postaw swoich uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Współczesny patriotyzm w szkole.
 • Jak stać się nauczycielem refleksyjnym?
 • Jakiego człowieka powinna wychować szkoła?
 • Programy wychowawcze. Planowanie i realizacja.
 • Nauczyciel refleksyjny. Na czym polega jego zadanie?
 • Godzina wychowawcza. Czy można wychować w godzinę?
 • Kształtowanie postawy patriotycznej jako zadanie współczesnej szkoły.
 • Wpływ poglądów nauczyciela na wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej.

23. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Zainteresowanie uczniów czytaniem książek jest dziś jednym z priorytetów MEN. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie są założenia programu rozwoju czytelnictwa na lata 2016 – 2020 w teorii oraz poznają praktyczne sposoby na promocję czytelnictwa w szkole. Dowiedzą się, jak zachęcić uczniów do tego, by sięgali po wybrane przez siebie książki. Poznają też techniki poprawiające umiejętność czytania i koncentrację.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają nowe techniki aktywizacji uczniów,
 • nauczyciele będą wiedzieli, jak inicjować działania promujące czytelnictwo,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania w kwestii czytelnictwa ma MEN.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym są kompetencje czytelnicze?
 • Zadania i program biblioteki szkolnej.
 • Czytelnictwo jako jeden z priorytetów MEN.
 • Doskonalenie umiejętności czytania i koncentracji.
 • Działania interdyscyplinarne promujące czytelnictwo.
 • Tworzenie projektów promujących czytelnictwo – warsztaty.
 • Nowe technologie w czytelnictwie, czyli nie książka a tablet multimedialny.
 • Zniżkowy trend czytelniczy we współczesnym świecie – czy można z nim wygrać?

24. Warsztaty z robotyki doskonałym elementem synergii zespołu.

Zajęcia z robotyki to uwielbiania przez uczniów forma zajęć pozalekcyjnych. Dzięki klockom LEGO MINDSTORMS Education EV3 uczniowie mają możliwość budowania robotów i pojazdów wchodzących w interakcje z otoczeniem, uczą się techniki budowania i programowania. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają możliwości LEGO MINDSTORMS Education EV3,
 • nauczyciele zdobędą praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć z robotyki,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać LEGO MINDSTORMS w praktyce szkolnej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • LEGO MINDSTORMS Education EV3: jednostka centralna (brock), sensor, silnik, okablowanie i klocki.
 • Projektowanie metodą 3D.
 • Zajęcia LEGO MINDSTORMS Education EV3 w szkole.
 • LEGO MINDSTORMS Education EV3 – system Android oraz Windows.
 • Jak budować maszyny i pojazdy LEGO MINDSTORMS Education EV3.
 • Programy sterujące. Zamienianie maszyn w roboty reagujące na otoczenie.
 • Modyfikacja programów sterujących i wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.

25. Cyfrowy uczeń generacji „Z”. Jak z nim pracować? 

Według antropologów dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest na 4 gatunki ludzi: najstarszy z nich to baby boomers, obecnie w wieku 45 – 65 lat. Po nich przyszedł czas na generację X w wieku 30 – 45 lat, młodzi ludzie oznaczeni są jako pokolenie Y, a dzisiejsi uczniowie – czyli młodzież urodzona po 1995r. to generacja Zet. Właśnie ci najmłodsi najbardziej różnią się od trzech pozostałych grup: urodzeni i wychowani w dobrobycie nie rozumieją realiów życia swoich rodziców i nauczycieli. Ich świat w dużej mierze to cyberprzestrzeń, a ich język jest niczym niezrozumiały dla niewtajemniczonych kod

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dostaną dostęp do cyberświata ich uczniów,
 • nauczyciele zrozumieją na czym polega inność pokolenia Zet,
 • nauczyciele poznają cechy charakterystyczne wszystkich 4 pokoleń.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zrozumienie jako pierwszy krok do akceptacji.
 • Zagrożenia związane z życiem w wirtualnej rzeczywistości.
 • Generacja Zet kontra reszta świata. Więcej niż konflikt pokoleń.
 • Inny nie znaczy gorszy – krótkie przestawienie wszystkich grup.
 • Generacja Zet bardziej podatna na stres, depresję i inne zaburzenia psychiczne.
 • Cyberprzestrzeń w świecie ucznia – przegląd najważniejszych „miejsc” w Internecie.
 
Scroll to Top