Moduł II. Tutoring w Edukacji

Szkolenie porusza elementy edukacji zindywidualizowanej, czyli tutorring i mentoring. W trakcie zajęć nauczyciele zostaną zapoznani z nowymi metodami pracy z uczniem zdolnym, dzięki którym mogą osiągnąć sukces edukacyjny na miarę XXI wieku. Obecnie idea stosowania tutoringu w edukacji jest bardzo modna i powszechnie używana w krajach Unii Europejskiej.

Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele nauczą się metod identyfikacji uczniów zdolnych mogących osiągnąć sukces w nauce,
  • nauczyciele poznają ideę stosowania tutoringu w edukacji na poszczególnych poziomach kształcenia,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak stosować i wdrożyć metodę tutoringu w pracy z uczniami uzdolnionymi.

 

Co oferujemy w ramach Akademii Coachingu Nauczycieli ???

  1. Zapisy na szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach Akademii Coachingu Nauczycieli przyjmowane są przez cały rok …
  2. Sugerowana cena za wybrany moduł szkolenia to 1490 zł. Zamawiając jednorazowo dwa moduły zapłacisz 2800 zł, natomiast zamawiając trzy moduły zapłacisz tylko 4200 zł oraz możesz otrzymać miniaturowy projektor multimedialny.
  3. Biorąc udział w szkoleniu w ramach poszczególnych modułów każdy nauczyciel otrzymuje certyfikat. Natomiast po wzięciu udziału w trzech szkoleniach  Rady Pedagogicznej otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Coachingu Nauczycieli.

 

Trzy modułowe szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach Akademii Coachingu trwa 12 godzin realizowanych przez trzy dni szkoleniowe. Zagadnienia poruszane na szkoleniu: podstawy coachingu, zarządzanie czasem, techniki relaksacyjne, trening motywacyjny, psychologia komunikacji, coaching jako styl zarządzania, tutoring i mentoring w edukacji.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ
OFERTĄ SZKOLEŃ DLA OŚWIATY I BIZNESU

Organizujemy również szkolenia na zamówienie spoza swojej
podstawowej oferty zarówno dla oświaty, jak również biznesu.

16
Obsługiwanych województw
SPRAWDŹ
120
Tematów szkoleń
SPRAWdź
30
Najlepszych trenerów
Sprawdź