Szkolenie Rad Pedagogicznych | Szkolenia Rady Pedagogicznej | Szkoleniowa Rada Pedagogiczna | Szkolenia dla Nauczycieli | Szkolenia dla Przedszkoli | Warsztaty dla Przedszkoli

Rozwój Osobisty

1. Etyka nauczyciela we współczesnej szkole XXI wieku.  

Podczas szkolenia zostanie utworzony wzór osobowy nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą budować własny autorytet i jak na co dzień kierować się etyką. Poznają techniki budowania własnego wizerunku, a także dowiedzą się, jak nie popełniać typowych błędów. Dodatkowo, poznają także swoje prawa i obowiązki związane z posiadaniem statusu funkcjonariusza publicznego.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają praktyczne wskazówki, które pomogą im zbudować autorytet,
 • nauczyciele zrozumieją, w jaki sposób ich autorytet wpływa na edukację uczniów,
 • nauczyciele dowiedzą się, jaka jest różnica między autorytetem formalnym a osobistym.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Etyka nauczyciela – wstęp.
 • Odpowiedzialność etyczna nauczyciela.
 • Błędy w kreowaniu własnego wizerunku.
 • Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym.
 • Podważanie autorytetu – sposoby reagowania.
 • Praktyczne narzędzia budowania własnego wizerunku.
 • Czym jest autorytet formalny? Czym jest autorytet osobisty?
 • Autorytet nauczyciela w perspektywie pedagogicznej i psychologicznej.

2. Higiena psychiczna nauczyciela.  

Szybkie tempo życia, niepewność finansowa i liczne konflikty przekładają się na pogorszenie zdrowia psychicznego nauczycieli. Efektem tego jest zmęczenie i wypalenie zawodowe, brak pasji i kreatywności. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z poczuciem przytłoczenia, a dzięki poznanym technikom naprawczym wrócą do stanu równowagi.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią stosować efektywne metody radzenia sobie ze stresem,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak zachować równowagę między życiem prywatnym a pracą,
 • nauczyciele odzyskują siły do dalszej pracy oraz zdobędą umiejętność korzystania z wakacji.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dobrostan psychiczny – czym jest?
 • Jak dbać o higienę psychiczną.
 • Osamotnienie, konflikty, poczucie zagrożenia oraz inne przyczyny pogorszenia dobrostanu.
 • Prewencja.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Zachowanie zdrowia psychicznego w konfliktach.
 • Tworzenie własnych zwyczajów wspomagających powrót do równowagi.
 • Ćwiczenia.

3. Motywacja w pracy nauczyciela z elementami coachingu. 

Wypalenie zawodowe, brak energii do pracy i umiejętności zarządzania czasem to kwestie dotykające wielu nauczycieli. Celem tego szkolenia jest coaching nauczycieli, którzy wykonują niezwykle trudną i jednocześnie bardzo niedocenianą pracę. Efektem szkolenia jest odzyskanie energii życiowej, niezbędnej do podejmowania wyzwań codziennej pracy w szkole.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają metody relaksacyjne,
 • nauczyciele odzyskają motywację do pracy,
 • nauczyciele nauczą się pracować pod presją czasu i lepiej zarządzać czasem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Definicja coachingu.
 • Metody relaksacyjne.
 • Inteligencja motywacyjna.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Zarządzanie czasem i stresem w pracy.
 • Typowy dzień pracy nauczyciela z elementem wypoczynku.
 • Równowaga między życiem prywatnym a pracą nauczyciela.
 • Aktywizacja uczniów do pracy jako droga do sukcesu pedagogicznego.

4. Styl nauczania.

Podobnie jak istnieją różne style uczenia się, tak możemy wyróżnić różne style nauczania. Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom, jaki jest ich styl nauczania i jakie ma to konsekwencje dla ucznia. Po szkoleniu nauczyciele będą bardziej świadomie wykorzystywać różne techniki nauczania i dostosowywać je do potrzeb uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają różne style nauczania,
 • nauczyciele dowiedzą się jaki jest ich własny styl nauczania,
 • nauczyciele poznają metody i techniki usprawnienia swojego warsztatu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Podstawowe style nauczania.
 • Style nauczania a style uczenia się.
 • Wady i zalety poszczególnych stylów nauczania.
 • Jak dostosować swój styl nauczania do potrzeb uczniów.
 • Styl nauczania a wymagania programowe.
 • Przykłady działań odpowiednich dla różnych stylów nauczania.
 • Styl hybrydowy.

5. Stres w pracy nauczyciela – higiena emocjonalna pracy.  

Szkoła to stresujące miejsce i to nie tylko dla uczniów. Trudne relacje między nauczycielem a uczniem i rodzicem mogą prowadzić do wielu stresujących sytuacji. Przedmiotem szkolenia jest nauczenie uczestników, w jaki sposób mogą radzić sobie ze stresującymi sytuacjami, a także nauka prostych ćwiczeń relaksacyjnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają objawy i skutki stresu,
 • nauczyciele dowiedzą się, skąd bierze się stres,
 • nauczyciele nauczą się stosowania technik relaksacyjnych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Higiena stresu.
 • Czym są stresory?
 • Stres przewlekły.
 • Powstawanie stresu.
 • Techniki relaksacyjne.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Zarządzanie czasem w pracy i domu.
 • Równowaga między życiem prywatnym a pracą nauczyciela.
 • Stres na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.

6. Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.  

Szkolenie dotyczące emisji i higieny głosu ma postać warsztatów, w czasie których nauczyciele poznają ćwiczenia, które umożliwią im panowanie nad głosem. Ważną część zajęć stanowią także zajęcia z rehabilitacji głosu oraz higieny głosu, która uchroni przed utratą głosu w przyszłości. Nauczyciele zaznajomią się także z anatomia narządów głosu, oddychania oraz z fonacją.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele odbudowują naturalny sposób fonacji,
 • nauczyciele poznają techniki dbania o narządy głosu,
 • nauczyciele będą pracować nad dykcją, barwą i dynamiką głosu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Higiena głosu.
 • Patologia głosu.
 • Rehabilitacja głosu.
 • Anatomia narządów głosu.
 • Prawidłowa emisja głosu – warsztaty.
 • Ćwiczenia fonacyjne, motoryczne i artykulacyjne.
 • Wymowa samogłosek, spółgłosek i akcent – poprawna polszczyzna.

7.  Rodzic manipulujący.

Jednym z kluczowych zadań nauczyciela jest współpraca z rodzicami. Niestety, zdarzają się rodzice, którzy manipulują faktami, a rozmowa z nimi jest trudna i nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom, na czym polega rodzicielska manipulacja i jak skutecznie się przed nią bronić.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią wykrywać próby manipulacji,
 • nauczyciele tworzą bardziej wartościowe relacje z rodzicami,
 • nauczyciele potrafią zadbać o swoje zdrowie emocjonalne poprzez trening.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest manipulacja?
 • Jak rozmawiać z rodzicem manipulującym?
 • Spotkanie i rozmowa z rodzicem na warunkach nauczyciela.
 • Praktyczne sposoby radzenia sobie z próbami manipulacji.
 • Odróżnianie faktów od opinii.
 • Trening asertywności.
 • Obowiązki nauczyciela względem rodziców.

8. Aktywny i kreatywny proces nauczania.  

Współczesna edukacja szkolna to zwrot od metody pracy podającej, w której nauczyciel eksponuje sam siebie, do metody aktywizującej, która wymusza aktywność na uczniach. Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają aktywne metody pracy z uczniami, dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest kontrolowanie atmosfery lekcji oraz poznają techniki motywacyjne.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak kontrolować atmosferę w czasie lekcji,
 • nauczyciele poznają definicję motywacji i inteligencji motywacyjnej,
 • nauczyciele nauczą się stosowania wybranych technik motywacyjnych w praktyce.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Sposoby aktywizacji uczniów.
 • Pozytywna atmosfera nauczania.
 • Motywacja i inteligencja motywacyjna.
 • Jak motywacja wpływa na uczenie się?
 • Tradycyjny model nauczania, a model nowoczesny.
 • Ciekawa lekcja wizytówką innowacyjnego nauczyciela.
 • Przykłady lekcji stosujących metody aktywizujące uczniów.
 • Komunikacja interpersonalna drogą do pozytywnej atmosfery w szkole.

9. Zasady udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej.  

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zabezpieczać miejsce wypadku i udzielać pierwszej pomocy medycznej dzieciom. Wykwalifikowani ratownicy medyczni zapewnią praktyczną wiedzę, którą przekażą za pomocą odpowiednich narzędzi dydaktycznych. Szkolenie skupia się na pomocy przedmedycznej udzielanej uczniom.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z zaburzeniami przytomności, urazami, ciałami obcymi w drogach oddechowych i przy zaburzeniach układu oddechowego,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak prawidłowo przeprowadzać RKO na dzieciach.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Postępowanie na miejscu wypadku.
 • Opatrywanie ran i krwotoków zewnętrznych.
 • Ciała obce w drogach oddechowych i w oku.
 • Pomoc przy urazach kości i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia).
 • Pomoc przy zaburzeniach przytomności (cukrzyca, padaczka, omdlenie).
 • Radzenie sobie przy zatruciach, użądleniach, pogryzieniach i ukąszeniach.
 • RKO (resustytacja krążeniowo – oddechowa). Praktyczne ćwiczenia na fantomie.

10. Warsztat nauczyciela: odwrócona lekcja.

Odwrócona lekcja, nazywana również nauczaniem wyprzedzającym, pozwala uczniom na zapoznanie się z omawianym tematem w domu, we własnym tempie, by w szkole móc skupić się na dyskusji i rozwiązywaniu problemów. Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, jak zaplanować taką lekcję, a następnie przeprowadzić ją w optymalny sposób.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele rozwiną swój warsztat pracy,
 • nauczyciele poznają najnowsze trendy w nauczaniu,
 • nauczyciele dostaną gotowe pomysły na lekcję odwróconą.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest lekcja odwrócona?
 • Przeprowadzenie lekcji odwróconej.
 • Nauczanie wyprzedzające jako sposób na indywidualizację nauczania.
 • Lekcja odwrócona a rozwiązywanie problemów.
 • Zalety i wady lekcji odwróconej.
 • Przykładowe lekcje z różnych przedmiotów.

11. Efektywne i bezstresowe wystąpienia publiczne.  

Jednym z elementów pracy nauczyciela są wystąpienia publiczne. W trakcie tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak efektywnie zaprojektować swoje przemówienie, jak wykorzystać komunikację pozawerbalną oraz jak poradzić sobie z tremą. Szkolenie wyróżnia wykorzystanie innowacyjnego sposobu prowadzenia warsztatu z wykorzystaniem technologii multimedialnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się, jak radzić sobie z tremą,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak poprawnie zaprojektować wystąpienie publiczne,
 • nauczyciele nauczą się, jak wykorzystywać komunikację niewerbalną w trakcie wystąpienia.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Planowanie wystąpienia.
 • Stres i trema pod kontrolą.
 • Język wystąpienia publicznego.
 • Retoryka i erystyka podczas wystąpień.
 • Etapy pracy nad wystąpieniem publicznym.
 • Warsztaty czyli proste ćwiczenia praktyczne.
 • Wystąpienie publiczne jako model komunikacyjny.
 • Autoprezentacja za pomocą komunikacji pozawerbalnej.

12. Praca zespołowa nauczycieli z elementami coachingu w oświacie. 

Żeby jakakolwiek placówka oświatowa funkcjonowała prawidłowo, wszyscy jej pracownicy muszą współpracować. Praca zespołowa powinna dotyczyć nie tylko pracowników pedagogicznych, ale również niepedagogicznych. Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, czym jest dynamika procesu grupowego oraz jak rozwiązywać konflikty pomiędzy poszczególnymi zespołami nauczycielskimi.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zapoznają się z pojęciem coachingu,
 • nauczyciele nauczą się rozwiązywać konflikty,
 • nauczyciele poznają sposoby integracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Definicja coachingu.
 • Coaching w oświacie.
 • Synergia w pracy zespołów nauczycielskich.
 • Wypalenie zawodowe zespołów nauczycielskich.
 • Praktyczne studium przypadku, czyli Case Study.
 • Zarządzanie czasem i stresem w sytuacjach kryzysowych.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów między nauczycielami.
 • Efektywna współpraca zawodowa w całych zespołach nauczycielskich.

13. Pasja w pracy nauczyciela.

To szkolenie ma na celu ponowne obudzeniu w nauczycielu pasji do działania i odkrycia radości z uczenia. Pozwoli na nowo zastanowić się nad własnymi mocnymi stronami, zainteresowaniami i dorobkiem. Odpowie także na pytanie, jak własne pasje wykorzystać w nauczaniu podstawy programowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele odzyskują zapał do pracy,
 • nauczyciele zweryfikują swoje mocne strony,
 • nauczyciele zdadzą sobie sprawę ze swoich potrzeb.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wyczerpanie zawodowe i jak sobie z nim radzić.
 • Co najbardziej przeszkadza mi w pracy i co mogę z tym zrobić?
 • Lista sukcesów i osiągnięć.
 • Ustalanie planu działania („Co jeszcze chcę osiągnąć?”).
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.
 • Praca zespołowa nie tylko dla uczniów.

14. Kompetencje interpersonalne nowoczesnego nauczyciela.  

Umiejętności interpersonalne to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi w pracy nauczyciela. Tego typu umiejętności pozwalają na budowanie dobrych relacji z uczniami, ich rodzicami, a także nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły. Są także skutecznym narzędziem w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu konfliktów. Szkolenie pomoże ocenić i podnieść poziom umiejętności interpersonalnych nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się budowania dobrych relacji z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać umiejętności interpersonalne w budowaniu autorytetu,
 • nauczyciele poznają techniki, które pomogą im podnieść poziom umiejętności interpersonalnych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kształtowanie empatii.
 • Autorytet kompetencji.
 • Motywowanie uczniów
 • Budowanie relacji w grupie.
 • Znaczenie pozytywnego nastawienia.
 • Rozwijanie kompetencji interpersonalnych.
 • Zmniejszanie dystansu a szacunek uczniów.
 • Najczęstsze przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się i sposoby ich unikania.

15. Mentoring czyli nauczyciel mistrzem swojego ucznia.  

Przywódca, lider, mentor – tym był nauczyciel (mistrz) w tradycji starożytnej i tym powinien być nauczyciel XXI wieku. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób mogą zostać mentorami dla swoich uczniów, poznają korzenie tej tradycji oraz najnowsze wyniki badań na temat wpływu autorytetu nauczyciela na poziom kształcenia. Nauczyciele dowiedzą się również, na czym dziś polega ich rola w procesie nauczania.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają sposoby motywowania uczniów,
 • nauczyciele nauczą się być przywódcami edukacyjnymi,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak budować partnerskie relacje z uczniami i dlaczego warto to robić.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nauczyciel XXI wieku.
 • Partnerstwo z uczniem.
 • Ocenianie kształtujące w edukacji.
 • Mistrz i uczeń w tradycji starożytnej.
 • Komunikacja z uczniami i ich rodzicami.
 • Istota, rola i znaczenie mentora w szkole.
 • Działania nauczyciela motywujące uczniów do nauki.

16. Warsztat nauczyciela. Dialog motywujący.

Dialog motywujący jest metodą wymyśloną przez prof. W. Millera i prof. S. Rollnicka. Polega na takim prowadzeniu rozmowy, by pokonać u rozmówcy strach przed zmianą, pomóc mu wyznaczyć własne cele oraz zobowiązać się do ich realizacji. Stosuje się go przede wszystkim w przypadku uczniów sprawiających trudności oraz przejawiających działania autodestrukcyjne.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zapoczątkują długotrwały proces zmian u trudnego ucznia,
 • nauczyciele stopniowo zmienią u ucznia motywację zewnętrzną w wewnętrzną,
 • nauczyciele poszerzą swój warsztat pracy poprzez stosowanie gotowych ćwiczeń.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest dialog motywujący?
 • Ambiwalentny stosunek do zmiany.
 • Dialog motywujący – dla kogo?
 • DM jako uzupełnienie terapii psychologicznej.
 • Etapy prowadzenia Dialogu Motywacyjnego.
 • Jak prowadzić dialog motywujący – ćwiczenia.

17. Tutoring w edukacji, talent i potencjał ucznia.

Tutoring to edukacja zindywidualizowana, pozwalająca dostosować wymagania nauczyciela do indywidualnych potrzeb ucznia. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z pojęciami mentoringu, tutoringu oraz coachingu w szkole. Uczestnicy dowiedzą się, jak wśród wszystkich uczniów dostrzec osoby szczególnie uzdolnione i jak pomóc im się rozwijać.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają sposoby pracy z wybitnymi uczniami,
 • nauczyciele nauczą się rozpoznawać uzdolnionych uczniów,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać tutoring w szkole podstawowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Tutoring w szkole.
 • Relacja mistrz – uczeń.
 • Portret ucznia uzdolnionego.
 • Coaching podczas zebrań z rodzicami.
 • Mentoring i elementy coachingu uczniów.
 • Praktyczne studium przypadku czyli Case Study.
 • Jak zindywidualizować proces kształcenia w placówce oświatowej?
 • Tutoring w edukacji, talent i potencjał ucznia – zajęcia warsztatowe.

18. Nowe wyzwania w pracy nauczyciela.

Każde pokolenie uczniów mierzy się z nowymi trudnościami. Przemęczenie, zbyt duży dostęp do multimediów, kryzys ekologiczny, rozwarstwienie społeczne czy wojna na Ukrainie, to tylko niektóre problemy, z którymi mierzą się dzisiejsi uczniowie. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie wyzwania czekają na dzisiejszych uczniów i jak im sprostać.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią lepiej zrozumieć swoich uczniów,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie mogą być przyczyny ich trudności,
 • nauczyciele potrafią radzić sobie z kryzysami uczniów, a nawet ich rodziców.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Obraz współczesnej młodzieży.
 • Najczęstsze problemy dzieci i nastolatków.
 • Jak dostrzec dziecko potrzebujące pomocy?
 • Pomaganie uczniom w radzeniu sobie z problemami.
 • Znajdowanie pomocy dla uczniów.
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem.
 • Dbanie o własne dobre samopoczucie.
 • Działanie w klasie i szkole.
 

19. Prowadzenie zebrań z rodzicami.

Dzięki szkoleniu nauczyciel czuje się pewnie podczas spotkania z rodzicami. Potrafi skutecznie przekazać informacje w ustalonym czasie oraz zaplanować miejsce na pytania i wątpliwości rodziców. Dzięki temu skuteczniej buduje porozumienie na linii nauczyciel – rodzic.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele lepiej zrozumieją potrzeby rodziców,
 • nauczyciele potrafią efektywnie zarządzać czasem podczas zebrania,
 • nauczyciele będą potrafili pokonać stres podczas wystąpień publicznych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czego rodzice oczekują na zebraniu?
 • Czego na zebraniu oczekuje nauczyciel?
 • Planowanie przebiegu zebrania.
 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Merytoryczne przygotowanie spotkania.
 • Jak przygotować salę przed zebraniem?
 • Oswajanie się z publicznymi wystąpieniami.

20. Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela. 

Neurolingwistyczne Programowanie jeszcze do niedawno było wykorzystywane jedynie na szkoleniach biznesowych. Postanowiliśmy jednak przedstawić wybrane metody NLP na szkoleniu dla nauczycieli, ponieważ dzięki nim nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i budować dobre relacje z innymi.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, czym są schematy myślowe,
 • nauczyciele poznają zwroty oddziaływujące na podświadomość człowieka,
 • nauczyciele nauczą się nawiązywać oraz skutecznie podtrzymywać kontakty.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wprowadzenie do NLP.
 • Wzory myślowe.
 • Mapa świata w NLP.
 • Znaczenie przekonań.
 • NLP w praktyce nauczyciela.
 • Filtry osobiste – definicja i znaczenie w codziennych kontaktach.
 • Budowanie kontaktu z uczniem i wpływanie na jego obraz świata.
 • Zaawansowane techniki NLP przedstawione za pomocą multimediów.

21. Koncentracja uwagi ucznia. 

Zbyt duża ilość bodźców, szybkie tempo życia, nieodpowiednia dieta – to wszystko sprawia, że uczniowie stają się roztargnieni i nie potrafią skupić uwagi. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak mogą pomóc uczniom na nowo nauczyć się skupiać, żyć i działać wolniej, dla lepszych efektów. Poznają metody mindfulness, które ułatwią prowadzenie lekcji oraz zadziałają długofalowo.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele rozwiną swój warsztat pracy,
 • nauczyciele zdobędą umiejętność wyciszania uczniów,
 • nauczyciele nauczą się jak pracować z uczniami w efektywny sposób.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Mindfulness a warunki w polskiej szkole.
 • Jak zwolnić tempo lekcji i zdążyć z podstawą programową.
 • Przyczyny dekoncentracji u uczniów.
 • Sposoby radzenia sobie z roztargnionymi uczniami.
 • Ćwiczenia na poprawę koncentracji. Bank pomysłów.
 • Emocje w procesie uczenia się.
 • Koncentracja uwagi a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Rola rodziców.

22. Relacje w społeczności szkolnej na poziomie nauczyciel – uczeń.  

Nauczyciel dziś musi być liderem, który potrafi dotrzeć do swoich uczniów, by nie tylko czegoś ich nauczyć, ale również by cieszyć się ich sympatią i szacunkiem. To szkolenie pokazuje uczestnikom, jakie mają zasoby wewnętrzne i jak mogą wykorzystać je w swojej codziennej pracy. Uczy również, jak komunikować się z innymi i jak kończyć współpracę z uczniami.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak zbudować pozycję lidera,
 • nauczyciele poznają swoje słabe i mocne strony w kontaktach z uczniami,
 • nauczyciele będą potrafili określić, jakie są ich cele jako wychowawca klasy.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Budowanie pozycji lidera.
 • Jak dostrzec potencjał w klasie?
 • Typy relacji w społeczności szkolnej.
 • Co chcę osiągnąć jako wychowawca?
 • Wewnętrzne zasoby każdego uczestnika.
 • Mowa ciała. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Mocne i słabe strony budowania relacji z uczniami.
 • Ewaluacja relacji w społeczności szkolnej na poziomie nauczyciel – uczeń.

23. Krótkie techniki motywacyjne uczniów.

Model lekcji–wykładu odchodzi do przeszłości. Uczniowie nie potrafią już siedzieć i słuchać przez 45 minut, a tym bardziej zdobyć w ten sposób informacji. Umiejętne stosowanie technik motywacyjnych sprawi, że uczniowie będą przychodzić na lekcje z zainteresowaniem, a sam proces dydaktyczny będzie dla nich łatwiejszy. Podczas szkolenia nauczyciele poznają takie techniki, które będą mogli natychmiast zastosować w praktyce.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają nowe i szybkie techniki motywacyjne,
 • nauczyciele nabędą umiejętność prowadzenia zajęć angażując uczniów,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak podsycać motywację wewnętrzną za pomocą motywacji zewnętrznej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Planowanie lekcji z użyciem krótkich technik motywacyjnych.
 • Krótkie techniki motywacyjne na przykładach.
 • Materiały do wykorzystania na lekcji.
 • Techniki pozwalające na wprowadzenie nowych zagadnień.
 • Techniki ułatwiające utrwalanie i sprawdzanie wiedzy.
 • Techniki tradycyjne i wykorzystujące nowe technologie.
 • Efektywne nauczanie.

24. Nowoczesny i innowacyjny nauczyciel przewodnikiem ucznia.  

W XXI wieku dostęp do informacji jest powszechny. Dziś rolą nauczyciela jest nie tyle przekazanie „suchej” wiedzy, ile pokazanie uczniom, jak można się uczyć. Celem szkolenia jest przekonanie nauczycieli, że ich rola w nowoczesnej szkole nie minęła, ale zmieniła się. Zajęcia pomogą uczestnikom stać się liderami, przewodnikami uczenia się.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają sposoby aktywizacji uczniów,
 • nauczyciele będą pracować nad własnymi kompetencjami interpersonalnymi,
 • nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia wspierania uczniów w procesie kształcenia.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Widoczne nauczanie.
 • Alternatywne formy oceniania.
 • Kontakt z uczniem i rodzicem.
 • Informacja zwrotna w nauczaniu.
 • Istota, rola i znaczenie mentora w szkole.
 • Tradycyjne formy oceniania – zalety i wady.
 • Działanie nauczyciela, a motywacja uczniów do nauki.
 • Znaczenie nauczyciela w dzisiejszej szkole – czy nadal jest potrzebny?

25. Porozumiewanie się w gronie pedagogicznym.  

Praca nauczyciela wymaga budowania relacji z uczniami i ich rodzicami. Nie można jednak zapominać, jak ważne jest porozumienie w gronie nauczycielskim. Niniejsze szkolenie ma na celu budowanie pozytywnych i wspierających relacji oraz porozumienie mimo różnic.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią lepiej budować relacje z kolegami i koleżankami z pracy,
 • nauczyciele zdobędą umiejętność krytykowania innych w odpowiedni sposób,
 • nauczyciele poznają techniki asertywności oraz nauczą się przyjmować krytykę.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Cechy dobrej komunikacji.
 • Sposoby wyrażania własnego zdania.
 • Przyjmowanie i dawanie konstruktywnej krytyki.
 • Rozmowa z trudnym nauczycielem.
 • Kontrolowanie emocji.
 • Dyskusja zamiast kłótni.
 • Jak poznać potrzeby innych nauczycieli.
 • Otwartość w pracy.
Scroll to Top