Projekty UE

Masz świetny pomysł, ale nie wiesz jak i z jakich środków go zrealizować? Chciałbyś sięgnąć po fundusze z Unii Europejskiej? Może gubisz się wśród wielu różnych programów i szukasz tego jednego, z którego mógłbyś otrzymać pomoc unijną? Możemy przygotować projekt dla Twojej szkoły !!! W ramach szkolenia skierowanego do dyrektorów, pracowników administracyjnych i nauczycieli mowa będzie o różnych zewnętrznych źródłach finansowania, w tym o pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zobaczą jak należy właściwie pisać projekty,
 • nauczyciele poznają przykłady instytucji wspierających oświatę,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są zewnętrzne źródła finansowania placówek edukacyjnych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Gdzie szukać finansowania zewnętrznego.
 • Przykłady instytucji wspierających oświatę.
 • Jakie są zasady ubiegania się o środki unijne?
 • Grant, dotacja, projekt czy konkurs? Czym się różnią?
 • Zewnętrzne źródła finansowania. Najpopularniejsze źródła.
 • Gdzie znaleźć aktualne informacje na temat finansowania szkół?
 • Środki unijne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Europejski Fundusz Społeczny.
 • Przykładowa dokumentacja projektowa. Przegląd aktualnych konkursów – warsztaty.

 

 

W ostatnim czasie braliśmy udział w realizacji następujących projektów:

 • AKADEMIA KOMPETENCJI  współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Wartość całego projektu: 293 184,37 zł.
 • AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Priorytet  IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wartość całego projektu: 494 640,95 zł.
 • E-BELFER współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość całego projektu: 56 565,80 zł.
 • NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Priorytet IX.  Rozwój kompetencji  i  wykształcenia  w regionach, Działanie 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość całego projektu: 65 430,19 zł

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
SZKOLEŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ...

Organizujemy również szkolenia na zamówienie spoza swojej
podstawowej oferty zarówno dla oświaty, jak również biznesu.

16
Obsługiwanych województw
SPRAWDŹ
120
Tematów szkoleń
SPRAWdź
30
Najlepszych trenerów
Sprawdź