Projekty UE

Masz świetny pomysł, ale nie wiesz jak i z jakich środków go zrealizować? Chciałbyś sięgnąć po fundusze z Unii Europejskiej? Może gubisz się wśród wielu różnych programów i szukasz tego jednego, z którego mógłbyś otrzymać pomoc unijną? Możemy przygotować projekt dla Twojej szkoły !!! W ramach szkolenia skierowanego do dyrektorów, pracowników administracyjnych i nauczycieli mowa będzie o różnych zewnętrznych źródłach finansowania, w tym o pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zobaczą jak należy właściwie pisać projekty,
 • nauczyciele poznają przykłady instytucji wspierających oświatę,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są zewnętrzne źródła finansowania placówek edukacyjnych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Gdzie szukać finansowania zewnętrznego.
 • Przykłady instytucji wspierających oświatę.
 • Jakie są zasady ubiegania się o środki unijne?
 • Grant, dotacja, projekt czy konkurs? Czym się różnią?
 • Zewnętrzne źródła finansowania. Najpopularniejsze źródła.
 • Gdzie znaleźć aktualne informacje na temat finansowania szkół?
 • Środki unijne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Europejski Fundusz Społeczny.
 • Przykładowa dokumentacja projektowa. Przegląd aktualnych konkursów – warsztaty.

 

 

W ostatnim czasie braliśmy udział w realizacji następujących projektów:

 • AKADEMIA KOMPETENCJI  współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Wartość całego projektu: 293 184,37 zł.
 • AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Priorytet  IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wartość całego projektu: 494 640,95 zł.
 • E-BELFER współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość całego projektu: 56 565,80 zł.
 • NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Priorytet IX.  Rozwój kompetencji  i  wykształcenia  w regionach, Działanie 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość całego projektu: 65 430,19 zł

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ
OFERTĄ SZKOLEŃ DLA OŚWIATY I BIZNESU

Organizujemy również szkolenia na zamówienie spoza swojej
podstawowej oferty zarówno dla oświaty, jak również biznesu.

16
Obsługiwanych województw
SPRAWDŹ
120
Tematów szkoleń
SPRAWdź
30
Najlepszych trenerów
Sprawdź