Moduł III. NLP w Edukacji.

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) jest dyscypliną, która w praktyczny sposób korzysta z najnowszej wiedzy i odkryć z dziedzin naukowych takich jak: psychologia, neuropsychologia czy nawet cybernetyka. Do tej pory NLP było wykorzystywane jedynie w szkoleniach biznesowych. W ramach programu zajęć postanowiliśmy wybrane metody i techniki NLP przedstawić na szkoleniu dla nauczycieli, które będzie można wykorzystywać w codziennej pracy.

Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele nauczyciele nauczą się używać zwrotów oddziałujących na podświadomość drugiego człowieka,
  • nauczyciele poznają metody wywierania wpływu na zachowanie ludzi przy pomocy technik perswazji,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak pozbyć się złych uczuć, negatywnie wpływających na ich aktywność zawodową.

 

Co oferujemy w ramach Akademii Coachingu Nauczycieli ???

  1. Zapisy na szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach Akademii Coachingu Nauczycieli przyjmowane są przez cały rok …
  2. Sugerowana cena za wybrany moduł szkolenia to 1490 zł. Zamawiając jednorazowo dwa moduły zapłacisz 2800 zł, natomiast zamawiając trzy moduły zapłacisz tylko 4200 zł oraz możesz otrzymać miniaturowy projektor multimedialny.
  3. Biorąc udział w szkoleniu w ramach poszczególnych modułów każdy nauczyciel otrzymuje certyfikat. Natomiast po wzięciu udziału w trzech szkoleniach  Rady Pedagogicznej otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Coachingu Nauczycieli.

 

Trzy modułowe szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach Akademii Coachingu trwa 12 godzin realizowanych przez trzy dni szkoleniowe. Zagadnienia poruszane na szkoleniu: podstawy coachingu, zarządzanie czasem, techniki relaksacyjne, trening motywacyjny, psychologia komunikacji, coaching jako styl zarządzania, tutoring i mentoring w edukacji.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ
OFERTĄ SZKOLEŃ DLA OŚWIATY I BIZNESU

Organizujemy również szkolenia na zamówienie spoza swojej
podstawowej oferty zarówno dla oświaty, jak również biznesu.

16
Obsługiwanych województw
SPRAWDŹ
120
Tematów szkoleń
SPRAWdź
30
Najlepszych trenerów
Sprawdź